Současnost

V roce 2009 byl díky dlouholeté snaze Muzea romské kultury a romských aktivistů státem vykoupen areál bývalého tábora a následně zde v letech 2012–2016 Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Amose Komenského budovalo Památník a stálé expozice. Na přípravě se podílelo i Muzeum romské kultury. Na začátku roku 2018 areál památníku převzalo Muzeum romské kultury a zahájilo práce na dokončení expozice.

Seznam literatury 

Z následujícího seznamu literatury, videí i důležitých odkazů se dozvíte více o historii místa i jeho současné podobě.

Odborná literatura

Monografie a odborné texty vztahující se zejména k pronásledování Romů v Čechách a na Moravě, potažmo k tzv. cikánskému táboru v Hodoníně u Kunštátu.

Horváthová, Jana. Možnosti integrace na příkladu moravských Romů
Praha. In: Romano džaniben 1 (1). 1994.
Život a osudy nejstarších dvou romských rodů na Moravě, Danielů a Holomků, v předválečném období, jež dokresluje obraz Romů pronásledovaných pak během 2.sv.války.
Online:http://www.dzaniben.cz/article.html?x=l&a=1a826492e66cabe081ba71c550e2ab28&m=002b666e42d85f921a8ee0ee4a290105&t=1

Horváthová, Jana (ed.): Ma bisteren-nezapomeňme. Historie cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu (1942-1943)
Brno. Muzeum romské kultury. 1997
ISBN 80-238-1794-9

Nečas, Ctibor. Cikánská otázka v letech 1938-1942.
Brno. In: Časopis Matice moravské 91, č. 3-4. s. 305 – 315. Vyd.Matice moravská. 1972

Nečas, Ctibor. Cikáni v Hodoníně u Kunštátu v letech 1940-1943.
In: Vlastivědný věstník moravský 25; 26. Vyd. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. 1973; 1974

Nečas, Ctibor. Obyvatelé cikánských táborů na Moravě.
In: Časopis Matice moravské 96, č. 3 – 4, s. 313 – 323. Vyd. Matice moravská. 1977

Nečas, Ctibor. Nad osudem českých a slovenských Cikánů v letech 1939 – 1945.
Brno. Spisy Pedagogické fakulty UJEP v Brně. sv. 19. Universita J.E.Purkyně (současná Masarykova univerzita v Brně). 1981

Nečas, Ctibor. Andr’oda taboris. Vězňové protektorátních cikánských táborů 1942-1943.
Brno. Městský výbor Českého svazu protifašistických bojovníků. 1987
Publikace uvádí základní informace o provozu pracovních táborů v Letech u Písku a Hodoníně u Kunštátu v letech 1942 – 1943, obsahuje jmenný seznam všech vězňů té doby, jejich stručná životopisná data. Publikace uvádí použité prameny a literaturu a dále fotografickou čb přílohu

Nečas, Ctibor. Brněnský transport Cikánů do koncentračního tábora v Auschwitz I.
In: Universitas, č. 4, s. 21 – 26. Revue Masarykovy univerzity. 1993

Nečas, Ctibor. Nemůžeme zapomenout – Našťi bisteras.
Olomouc. Univerzita Palackého. 1994. ISBN: 80-7067-354-0
Přepisy zaznamenaných vzpomínek Romů uvězněných v koncentračních táborech. Kniha obsahuje také seznam doporučené literatury a slovník slangu užívaného v koncentračních táborech.

Nečas, Ctibor. Andr´oda taboris. Tragédie protektorátních cikánských táborů v Letech a Hodoníně. Brno. Masarykova Univerzita. 1995. ISBN: 80-210-1092-4
Průvodní komentář k publikaci Nečas, Ctibor. Andr´oda taboris. 1987.

Nečas, Ctibor. Transport romských vězňů z Hodonína do Auschwitz-Birkenau.
Bulletin Muzea romské kultury 6, s. 33-35. Brno. 1997

Nečas, Ctibor. Holocaust českých Romů.
Praha. Prostor. 1999.
ISBN: 80-7260-022-2
Publikace vydaná u příležitosti mezinárodní vědecké konference Fenomén holocaust, Praha – Terezín, detailně popisuje fungování tzv. cikánských táborů v Letech u Písku, v Hodoníně u Kunštátu a v Auschwitz-Birkenau. Opírá se o literaturu, archivní dokumenty i memoáre přeživších.

Nečas, Ctibor. Pamětní seznam. 2. Jména a údaje o nebožácích, kteří byli násilně koncentrováni v cikánském táboře II (Hodonín, okr. Blansko, 1942-1943).
Praha. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, (v tisku).2012

Schuster, Michal. Proces s Blažejem Dydym na základě materiálů Mimořádného lidového soudu v Brně roku 1947.
2013. Romano džaniben.
 Článek se zaměřuje na osud Blažeje Dydyho, vězně a vězeňského funkcionáře v protektorátním tzv. cikánském táboře Hodonín u Kunštátu a v koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau a zejména na retribuční soud, vedený s B. Dydym v roce 1947, rekonstruovaný na základě dochovaného soudního spisu.
Dostupné také online: http://www.dzaniben.cz/article.html?x=l&a=f6518e28e408316b8b8f93eb385d523a&m=002b666e42d85f921a8ee0ee4a290105&t=3

Vzpomínky

Vzpomínání přeživších nebo pozůstalých zaznamenáno v textové nebo audio/video podobě.

Nečas, Ctibor. Nemůžeme zapomenout – Našťi bisteras.
Olomouc. Univerzita Palackého. 1994. ISBN: 80-7067-354-0
Přepisy zaznamenaných vzpomínek Romů uvězněných v koncentračních táborech. Kniha obsahuje také seznam doporučené literatury a slovník slangu užívaného v koncentračních táborech.

Kramářová, Jana. (Ne)bolí: vzpomínky Romů na válku a život po válce.
Praha. Člověk v tísni. 2005. ISBN: 80-86961-04-4
Vzpomínky Romů na svá válečná utrpení a vyrovnání se s událostmi poválečnými.  

…to jsou těžké vzpomínky
Rychlíková, Monika. 2002
Dokumentární film o osudech Romů na území Protektorátu Čechy a Morava. Na filmu spolupracovalo Muzeum romské kultury. Dotazy k dostupnosti na www.rommuz.cz

www.pametromu.cz
Video rozhovory Romů, reflektující důležité historické události, vztahující se k romskému holocaustu a dalším , milníkům romské historie. Server je pod správou organizace ROMEA, o.p.s., záznamy jsou archivovány také v Muzeu romské kultury a na semináři romistiky KSES FF UK.

Příběh Petera Baláže
Zdařilová, Eva. In: Romano džaniben 14 (3): 130-137. 2007
Rozhovor s dcerou přeživšího a převyprávění příběhu Petera Baláže, který přežil podmínky nacistických táborů; součástí je taky reflexe dopadu na potomky přeživších v jejich osobním životě
http://www.dzaniben.cz/article.html?x=l&a=7e72fba23ed19abee90c94c190fe7be5

Muzeum romské kultury, Brno
www.rommuz.cz

Badatelům je k dispozici rozsáhlý fond audiozáznamů životopisních a vzpomínkových vyprávění pamětníků

Romistika, Filozofická fakultra Karlova Univerzita, Praha
http://www.romistika.eu/
Rozsáhlý fond audionahrávek s pamětníky na Slovensku a v ČR

Publicistické texty a videa

Vznik areálu Památníku Hodonín u Kunštátu http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/budouci-podoba-pamatniku-romskeho-holocaustu-v-hodonine-u-kunstatu-je-jiz-znama-vyhral-navrh-studenta-cvut

Holomek, Karel. Současný název památníku v Hodoníně nereflektuje fakt romské genocidy
(komentář)
Online:  http://www.romea.cz/cz/publicistika/komentare/karel-holomek-soucasny-nazev-pamatniku-v-hodonine-u-kunstatu-nereflektuje-fakt-romske-genocidy

Vznik areálu a expozice Památníku Hodonín u Kunštátu
Autor: Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského. Publikováno: 20.12.2017
Dokumentární film. Online: https://www.youtube.com/watch?v=uEFtIHXMe-M

Video záznam projevu Bohuslava Sobotky při pietním aktu v Hodoníně u Kunštátu
Zdroj. Romea.cz. 21.8.2017
Online: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/videozaznam-projev-bohuslava-sobotky-pri-pietnim-aktu-v-hodonine-u-kunstatu

Muzeum romské kultury správcem areálu Památník v Hodoníně u Kunštátu
Informace o převodu areálu místa bývalého cikánského tábora v Hodoníně do správy MRK, jež bylo do té doby pod správou Národního pedagogického muzea a Knihovny J.A. Komenského
Zdroj: Romea. cz. 20.1.2018
Online: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/muzeum-romske-kultury-prevezme-oficialne-areal-pamatniku-v-hodonine-u-kunstatu

Video záznamy z pietního aktu v Hodoníně u Kunštátu.
Zdroj: Romea. cz. 20.8.2017.
Online: http://www.romea.cz/cz/kalendar-akci/v-hodonine-u-kunstatu-se-v-nedeli-uskutecni-tradicni-pietni-akt-k-ucteni-pamatky-romskych-obeti-holocaustu

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/co-se-stalo-s-josefem-janovskym

Romští partizáni a hnutí odporou
Ctibor Nečas v článku představuje několik romských partyzánů či Romů aktivních v odboji
http://www.romea.cz/cz/romano-vodi/ctibor-necas-pro-romano-vodi-romsti-partyzani-a-hnuti-odporu

Vzdělání, kurzy, lektoři, informační servery, vzdělávání

www.holocaust.cz
Vzdělávací portál věnující se holocaustu Židů a Romů

www.kapura.cz
Vzdělávací projekt Zmizelý Romové a Romové dnes

www.krajinoupribehu.cz
Vzdělávací portál k dějinám Romů, součástí je interaktivní mapa, na které je možné dohledat informace, případně pamětníky ke konkrétním místům a lokalitám

www.nepopirej.cz
Stránky věnující se problematice popírání romského holocaustu, dopadu popírání na současnou společnost, právní hledisko a právní kroky proti popírání; součástí je také krátký film Křížek na památku, s výpovědí Arnošta Vintra a metodický list pro práci s filmem.

www.moderni-dejiny.cz
Portál pro učitele, studenty a žáky, kde je možné nalézt kromě odborných textů k daným tématům také metodické materiály.