MUZEUM ROMSKÉ KULTURY, státní příspěvková organizace
Bratislavská 67
602 00 Brno

Provozní doba
duben–říjen
st–ne 10:00 – 18:00

Jak se k nám dostanete

Vstupné zdarma

Ing. Pavel Odstrčil 
pověřen vedením oddělení památníků holokaustu, investiční technik
investicni (at sign) rommuz.cz, +420 604 755 467

Petr Oulehla
koordinační projektový pracovník oddělení
pamatniky (at sign) rommuz.cz, +420 774 855 225

Mgr. Radovan Krhovský, DiS.
vedoucí památníku Hodonín u Kunštátu
hodonin (at sign) rommuz.cz
+420 775 403 155

Zdeněk Bubeník 
+420 777 744 021

Kontaktní formulář pro Vaše připomínky a náměty k Památníku