Aktuálně

Komentované prohlídky s Mgr. Annou Míškovou, proběhnou 16. 5. 2020 ve 14:00 a v 16:00 v Památníku holokaustu Romů a Sintů v Hodoníně u Kunštátu. Bližší info ZDE

Výstavy v památníku

Genocida Romů a Sintů v době 2. světové války

v prostorách Baráku vězňů

Výstava se věnuje tématu nacistického pronásledování a vyvražďování Romů za 2. světové války především na území dnešní České republiky. Výstavu doprovází videozáznam se vzpomínkami pamětníků.

 

Vybrané nálezy z archeologického výzkumu v místech bývalého tzv. cikánského tábora v Letech u Písku (ve spolupráci s Katedrou archeologie Západočeské univerzity v Plzni)

v prostorách Baráku vězňů

Soubor vybraných předmětů z osobní výbavy vězňů a pozůstatků vězeňských baráků a ohrazení tábora, které byly vytěženy během archeologického výzkumu v místech bývalého tzv. cikánského tábora v Letech v roce 2017. Výzkum realizovala Katedra archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni v rámci evropského projektu “Accessing Campscapes: Inclusive Strategies for Using European Conflicted Heritage“.

Výsledky soutěže Emílie Machálkové a Karla Holomka věnované připomínce romského holokaustu
(ve spolupráci s o. p. s. Živá paměť)

v prostorách Baráku dozorců

Soutěžní modely návrhů památníků / soch s danou tématikou a vítězná skladba op. 42​  „1396“ ​​ věnovaná ​Památníku​ holokaustu Romů a Sintů na Moravě ​v Hodoníně u Kunštátu ​ a památce obětí romského holokaustu.

 

Představení památníku

Protektorátní tzv. cikánský tábor byl v Hodoníně u Kunštátu otevřen dne 2. srpna 1942.

Tzv. cikánský tábor v Hodoníně u Kunštátu byl zřízen na místě někdejšího kárného pracovního tábora a sběrného tábora.

Hodonínský tábor měl kapacitu 300 osob v létě a 200 v zimě. Již během srpna 1942 sem ale policejní hlídky eskortovaly více než 1 000 převážně romských rodin včetně žen, dětí a starých lidí.

V zimě přelomu let 1942 a 1943 propukla v táboře epidemie skvrnitého a břišního tyfu, která vyústila v uvalení karantény.

Za dobu existence tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu (2. 8. 1942–30. 9. 1943) v něm bylo podle dostupných pramenů koncentrováno 1 396 mužů, žen a dětí, převážně Romů z Moravy.

Z historie

  • Protektorátní tzv. cikánský tábor byl otevřen 2. srpna 1942
  • Tzv. cikánský tábor zřízen na místě kárného pracovního tábora (otevřen 10. srpna 1940) a sběrného tábora (od 1. ledna 1942)
  • V roce 1946 v táboře internováni staří Němci neschopní odsunu, 80 z nich pobyt v táboře nepřežilo
  • 1949 a 1950 umístěn tábor nucených prácí pro odpůrce režimu komunistické strany
  • 18. března 1973 se na místě hromadných hrobů Žalově koná první veřejné pietní shromáždění
  • Na začátku roku 2018 areál památníku převzalo Muzeum romské kultury

Kompletní historie

Galerie památníku

Zobrazit celou galerii