Aktuálně

PIETNÍ AKT V HODONÍNĚ U KUNŠTÁTU

Pietní shromáždění k uctění památky obětí holokaustu Romů a Sintů Úterý 20. 8. 2019 11:00 Hodonín u Kunštátu Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě

V letošním roce uplyne již 76 let od vypravení (21. 8. 1943) hromadného transportu romských mužů, žen a dětí z tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu do koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz II-Birkenau.

Program:
11:00 památník – zahájení pietního shromáždění
11:30 Žalov – uctění památky obětí kladením věnců a modlitbou na místě nouzového pohřebiště obětí v lese za památníkem
12:30 památník – historický vstup, vzpomínky pamětníků, projevy
13:30 otevření výstav návrhů vzešlých ze studentské soutěže a archeologických nálezů z Letů
14:00 prohlídka areálu a výstav v památníku
14:30 Černovice, obecní hřbitov – uctění zejména dětských obětí tábora
15:00 ukončení pietního aktu

Doprovodný program:
Výstava návrhů vzešlých ze studentské soutěže Emílie Machálkové a Karla Holomka – pro studenty AVU a HAMU s tématem připomínky romského holokaustu. Soutěž zorganizovala Živá paměť, o.p.s, s níž Muzeum romské kultury dlouhodobě spolupracuje. Soutěž se uskutečnila v rámci projektu Lačho ďives!

Zazní hudební dílo vzešlé z této soutěže – skladba studenta kompozice Pavla Nesita, op. 42 „1396“, skladba pro saxofon, bicí a činel.

Výstava archeologických nálezů z dosavadního archeologického průzkumu v Letech u Písku.
Z uvedené akce bude pořízen fotografický a audiovizuální záznam. Materiál může být zveřejněn.
Pietní shromáždění finančně podpořil Nadační fond obětem holocaustu.

Genocida Romů a Sintů v době 2. světové války
Výstava se věnuje tématu nacistického pronásledování a vyvražďování Romů
za 2. světové války především na území dnešní České republiky. Výstavu doprovází
videozáznam se vzpomínkami pamětníků.

Představení památníku

Protektorátní tzv. cikánský tábor byl v Hodoníně u Kunštátu otevřen dne 2. srpna 1942.

Tzv. cikánský tábor v Hodoníně u Kunštátu byl zřízen na místě někdejšího kárného pracovního tábora a sběrného tábora.

Hodonínský tábor měl kapacitu 300 osob v létě a 200 v zimě. Již během srpna 1942 sem ale policejní hlídky eskortovaly více než 1 000 převážně romských rodin včetně žen, dětí a starých lidí.

V zimě přelomu let 1942 a 1943 propukla v táboře epidemie skvrnitého a břišního tyfu, která vyústila v uvalení karantény.

Za dobu existence tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu (2. 8. 1942–30. 9. 1943) v něm bylo podle dostupných pramenů koncentrováno 1 396 mužů, žen a dětí, převážně Romů z Moravy.

Z historie

  • Protektorátní tzv. cikánský tábor byl otevřen 2. srpna 1942
  • Tzv. cikánský tábor zřízen na místě kárného pracovního tábora (otevřen 10. srpna 1940) a sběrného tábora (od 1. ledna 1942)
  • V roce 1946 v táboře internováni staří Němci neschopní odsunu, 80 z nich pobyt v táboře nepřežilo
  • 1949 a 1950 umístěn tábor nucených prácí pro odpůrce režimu komunistické strany
  • 18. března 1973 se na místě hromadných hrobů Žalově koná první veřejné pietní shromáždění
  • Na začátku roku 2018 areál památníku převzalo Muzeum romské kultury

Kompletní historie

Galerie památníku

Zobrazit celou galerii