NA PODOBĚ STÁLÉ EXPOZICE STÁLE PRACUJEME, PROZATÍM PAMÁTNÍK NENÍ OTEVŘEN VEŘEJNOSTI.
PRO VÍCE INFORMACÍ SLEDUJTE WWW.ROMMUZ.CZ

Představení památníku

Protektorátní tzv. cikánský tábor byl v Hodoníně u Kunštátu otevřen dne 2. srpna 1942.

Tzv. cikánský tábor v Hodoníně u Kunštátu byl zřízen na místě někdejšího kárného pracovního tábora a sběrného tábora.

Hodonínský tábor měl kapacitu 300 osob v létě a 200 v zimě. Již během srpna 1942 sem ale policejní hlídky eskortovaly více než 1 000 převážně romských rodin včetně žen, dětí a starých lidí.

V zimě přelomu let 1942 a 1943 propukla v táboře epidemie skvrnitého a břišního tyfu, která vyústila v uvalení karantény.

Za dobu existence tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu (2. 8. 1942–30. 9. 1943) v něm bylo podle dostupných pramenů koncentrováno 1 396 mužů, žen a dětí, převážně Romů z Moravy.

Z historie

  • Protektorátní tzv. cikánský tábor byl otevřen 2. srpna 1942
  • Tzv. cikánský tábor zřízen na místě kárného pracovního tábora (otevřen 10. srpna 1940) a sběrného tábora (od 1. ledna 1942)
  • V roce 1946 v táboře internováni staří Němci neschopní odsunu, 80 z nich pobyt v táboře nepřežilo
  • 1949 a 1950 umístěn tábor nucených prácí pro odpůrce režimu komunistické strany
  • 18. března 1973 se na místě hromadných hrobů Žalově koná první veřejné pietní shromáždění
  • Na začátku roku 2018 areál památníku převzalo Muzeum romské kultury

Kompletní historie

Galerie památníku

Zobrazit celou galerii