Představení památníku

Protektorátní tzv. cikánský tábor byl v Hodoníně u Kunštátu otevřen dne
2. srpna 1942.

Tzv. cikánský tábor v Hodoníně u Kunštátu byl zřízen na místě někdejšího kárného pracovního tábora a sběrného tábora.

Hodonínský tábor měl kapacitu 300 osob v létě a 200 v zimě. Již během srpna 1942 sem ale policejní hlídky eskortovaly více než 1 000 převážně romských rodin včetně žen, dětí a starých lidí.

V zimě přelomu let 1942 a 1943 propukla v táboře epidemie skvrnitého a břišního tyfu, která vyústila v uvalení karantény.

Za dobu existence tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu (2. 8. 1942–30. 9. 1943) v něm bylo podle dostupných pramenů koncentrováno 1 395 mužů, žen a dětí, převážně Romů z Moravy.

Z historie

  • Protektorátní tzv. cikánský tábor byl otevřen 2. srpna 1942
  • Tzv. cikánský tábor byl zřízen na místě někdejšího kárného pracovního tábora (otevřen 10. srpna 1940) a sběrného tábora (od 1. ledna 1942).
  • 18. března 1973 se na místě hromadných hrobů nedaleko tábora, na místě zvaném Žalov, konalo první veřejné pietní shromáždění
  • Na začátku roku 2018 areál památníku převzalo Muzeum romské kultury.

Kompletní historie

Galerie památníku

Zobrazit celou galerii